1. خانه
  2. تدابیر اسلامی
  3. موجی از خشم در کشورهای عربی و اسلامی

موجی از خشم در کشورهای عربی و اسلامی

آیا می‌دانید
پس از به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی در ۲۱ اوت ۱۹۶۹، موجی از خشم، کشورهای عربی و اسلامی را در بر گرفت. رهبران این کشورها در روز ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ در شهر رباط دور هم جمع شدند و تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی (که امروز نام آن به سازمان همکاری‌های اسلامی تغییر کرد) را به تصویب رساندند. این سازمان که در ابتدا، با عضویت ۳۰ کشور عربی و اسلامی تأسیس شد، در سال ۱۹۷۶، صندوق قدس را تأسیس کرد.

  1. خانه
  2. تدابیر اسلامی
  3. موجی از خشم در کشورهای عربی و اسلامی

موجی از خشم در کشورهای عربی و اسلامی

آیا می‌دانید
پس از به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی در ۲۱ اوت ۱۹۶۹، موجی از خشم، کشورهای عربی و اسلامی را در بر گرفت. رهبران این کشورها در روز ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ در شهر رباط دور هم جمع شدند و تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی (که امروز نام آن به سازمان همکاری‌های اسلامی تغییر کرد) را به تصویب رساندند. این سازمان که در ابتدا، با عضویت ۳۰ کشور عربی و اسلامی تأسیس شد، در سال ۱۹۷۶، صندوق قدس را تأسیس کرد.

تصویر
فهرست