1. خانه
  2. ابزار سلطه گری
  3. به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به وطن (۲)

به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به وطن (۲)

به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به وطن
گوشه‌ای از سخنان امام خمینی علیه کاپیتولاسیون
من تأثر قلبی خودم را نمی توانم انکار کنم. قلب من در فشار است. ایران دیگر عید ندارد. عید ایران را عزا کردند ما را فروختند، استقلال ایران را فروختند…
اگر یک خادم آمریکایی یا اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارند او را محاکمه کنند باید برود آمریکا. آنجا ارباب‌ها، تکلیف را معین کنند.

  1. خانه
  2. ابزار سلطه گری
  3. به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به وطن (۲)

به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به وطن (۲)

به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به وطن
گوشه‌ای از سخنان امام خمینی علیه کاپیتولاسیون
من تأثر قلبی خودم را نمی توانم انکار کنم. قلب من در فشار است. ایران دیگر عید ندارد. عید ایران را عزا کردند ما را فروختند، استقلال ایران را فروختند…
اگر یک خادم آمریکایی یا اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارند او را محاکمه کنند باید برود آمریکا. آنجا ارباب‌ها، تکلیف را معین کنند.

تصویر
فهرست