1. خانه
  2. سلطه گران
  3. آپارتاید قرن ۲۱

آپارتاید قرن ۲۱

پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از برنامه هایش برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری خبر داد، ۴۷ کارشناس سازمان ملل هشدار دادند که این تبلور یک واقعیت از قبل ناعادلانه خواهد بود؛ دو گروه از مردم در یک فضا زندگی میکنند، تحت حکومت یک دولت هستند اما با حقوق عمیقٱ نابرابر . این چشم اندازی از یک آپارتاید قرن بیست و یکمی است.

آپارتاید قرن ۲۱
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. آپارتاید قرن ۲۱
آپارتاید قرن ۲۱

آپارتاید قرن ۲۱

پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از برنامه هایش برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری خبر داد، ۴۷ کارشناس سازمان ملل هشدار دادند که این تبلور یک واقعیت از قبل ناعادلانه خواهد بود؛ دو گروه از مردم در یک فضا زندگی میکنند، تحت حکومت یک دولت هستند اما با حقوق عمیقٱ نابرابر . این چشم اندازی از یک آپارتاید قرن بیست و یکمی است.

تصویر
فهرست