1. خانه
  2. فلسطین
  3. سرقت سلاح از پادگان ها

سرقت سلاح از پادگان ها

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

سرقت سلاح از پادگان ها
دزدی و سرقت سلاح در اسرائیل یک چالش جدی است. بر اساس گزارش ” هاآرتص”، ارزش سلاح ها و تجهیزاتی که سالانه از پایگاه های ارتش به سرقت می رود حدود ۱۴ میلیون دلار است.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. سرقت سلاح از پادگان ها

سرقت سلاح از پادگان ها

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

سرقت سلاح از پادگان ها
دزدی و سرقت سلاح در اسرائیل یک چالش جدی است. بر اساس گزارش ” هاآرتص”، ارزش سلاح ها و تجهیزاتی که سالانه از پایگاه های ارتش به سرقت می رود حدود ۱۴ میلیون دلار است.

تصویر
فهرست