1. خانه
  2. فلسطین
  3. عدم پذیرش در جهان عرب

عدم پذیرش در جهان عرب

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

عدم پذیرش در جهان عرب
اماراتی ها ۷۱ درصد، بحرینی ها ۷۶ درصد، مصری هایی که سالهاست با توافق کمپ دیوید مسیر عادی سازی را طی کرده اند ۸۴ درصد، اردنی ها ۸۴ درصد، کویتی ها ۸۱ درصد و عربستانی ها هم ۷۵ درصد در مجموع مخالف توافق ابراهیم( عادی سازی روابط بحرین و امارات با رژیم صهیونیستی) بوده اند‌. چیزی که نشان می دهد رژیم صهیونیستی در جهان عرب هنوز پذیرفته شده نیست.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. عدم پذیرش در جهان عرب

عدم پذیرش در جهان عرب

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

عدم پذیرش در جهان عرب
اماراتی ها ۷۱ درصد، بحرینی ها ۷۶ درصد، مصری هایی که سالهاست با توافق کمپ دیوید مسیر عادی سازی را طی کرده اند ۸۴ درصد، اردنی ها ۸۴ درصد، کویتی ها ۸۱ درصد و عربستانی ها هم ۷۵ درصد در مجموع مخالف توافق ابراهیم( عادی سازی روابط بحرین و امارات با رژیم صهیونیستی) بوده اند‌. چیزی که نشان می دهد رژیم صهیونیستی در جهان عرب هنوز پذیرفته شده نیست.

تصویر
فهرست