1. خانه
  2. فلسطین
  3. فرار از ارتش کودک کش

فرار از ارتش کودک کش

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

فرار از ارتش کودک کش
در سال ۲۰۲۰، ۲۵ خلبان ارتش رژیم صهیونیستی إعلان کردند تمایلی به شرکت در عملیات های ارتش علیه فلسطینیان ندارند.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. فرار از ارتش کودک کش

فرار از ارتش کودک کش

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

فرار از ارتش کودک کش
در سال ۲۰۲۰، ۲۵ خلبان ارتش رژیم صهیونیستی إعلان کردند تمایلی به شرکت در عملیات های ارتش علیه فلسطینیان ندارند.

تصویر
فهرست