Filters
دسته بندی های موضوعیReset
Filters
کارنامه جنایات آمریکا شیطان بزرگ

کارنامه جنایات آمریکا شیطان بزرگ

همه روزها عاشورا و همه زمین ها کربلاست

همه روزها عاشورا و همه زمین ها کربلاست

همه روزها عاشورا و همه زمین ها کربلاست

همه روزها عاشورا و همه زمین ها کربلاست

مقاومت آمریکا در برابر خواست رسمی و قانونی دولت عراق

داعش زنده است تا آمریکا در منطقه حضور دارد…

فهرست